Odsek za dečiju zaštitu od sada u ulici Ratka Pavlovića 2, u zgradi ‚‚Dunav osiguranja“

Gradska uprava Grada Prokuplja obaveštava građane da je Odsek za dečiju zaštitu izmestio svoje prostorije i sada se nalazi u ulici Ratka Pavlovića br. 2, u zgradi „Dunav osiguranja“, saopšteno je na gradskom sajtu.

Dečja zaštita, foto: Grad Prokuplje
Dečja zaštita, foto: Grad Prokuplje

Kako ističu u Gradskoj upravi, uređujući novi prostor Dečije zaštite, vodilo se računa da on bude pristupačniji i funkcionalan za korisnike.

Prostorije u kojima je bila smeštena Dečija zaštita, bile su skučene i neuslovne, pa je to otežavalo efikasno pružanje usluga. Treba napomenuti da je i pristup korisnika kancelarijama bio otežan.

Sada se Dečija zaštita nalazi u prizemlju, u samom centru grada, što će znatno olakšati prilaz korisnicima, posebno roditeljima koji dolaze sa malom decom da predaju zahteve za dečiji dodatak, porodiljsko bolovanje i slične novčane nadoknade koje odobrava  Odsek za dečiju zaštitu.

Novi prostor je i zaposlenima obezbedio bolje uslove za rad i omogućio im da posvećeno obavljaju svoj posao. Novoformirani prostor je opremljen novim mobilijarom.

Sve informacije vezane za rad Odseka za dečiju zaštitu mogu se dobiti na broj telefona 027/321-952.

Preuzeto sa sajta Grada Prokuplja

Podeli