Izražavanja vere i verskih uverenja garantovano svim građanima

Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog Tomislav Žigmanov izjavio je, povodom Međunarodnog dana verskih sloboda, da Ustav Republike Srbije garantuje slobodu izražavanja vere ili verskih uverenja svim građanima, obavljanje verskih obreda, pohađanje verske službe ili nastave, pojedinačno ili u zajednici sa drugima.

Žigmanov je istakao da je diskriminacija po osnovu veroispovesti zabranjena Ustavom, Zakonom o zabrani diskriminacije, kao i nizom drugih zakona kojima se regulišu različite oblasti društvenog života.

Međunarodni dan verskih sloboda obeležava se svakog 15. januara još od 1950. godine, a ustanovljen je sa ciljem da se podrži duh jedinstva, tolerancije i uvažavanja svojstvenosti među pripadnicima različitih veroispovesti.

Svrha Međunarodnog dana verskih sloboda jeste da promoviše kulturu različitosti i istakne da se različiti načini izražavanja duhovnosti u društvu ispoljavaju u harmoniji svakog dana.

U našoj državi pripadnici nacionalnih manjina su najčešće vernici crkava i verskih zajednica koje su različite od većinske Srpske pravoslavne crkve i oni osim prava na informisanje, obrazovanje, negovanje kulture, službenu upotrebu jezika i pisma, imaju pravo i na bogosluženje na maternjem jeziku.

Republika Srbija je posvećena afimaciji i ostvarenju načela verskih prava i sloboda. Ostvarivanje prava na slobodu mišljenja i izražavanja ima pozitivnu ulogu u jačanju demokratije i borbi protiv verske netolerancije.

Podeli