Stimulativne cene za proizvođače mleka

Osim otkupne cene, proizvođači mogu da ostvare i stimulacije za isporučeno mleko od strane pravnih lica ili preduzetnika, kao i podsticaje koje dodeljuje Ministarstvo poljoprivrede.

Mleko, ilustracija, foto: Pixabay.com, autor: Petra
Mleko, ilustracija, foto: Pixabay.com, autor: Petra

Pravilnikom o uslovima, načinu i obrascu zahteva za ostvarivanje prava na premiju za mleko, predviđeno je da proizvođač preda najmanje 3.000 litara kravljeg mleka po kvartalu, odsnosno 1.500 litara proizvedenog mleka na području po otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

-Pravo na korišćenje premije na mleko ima pravno lice, preduzetnik i nosilac porodičnog, poljoprivrednog gazdinstva pod uslovom da je upisan u Registar poljoprivrednih gazdinstava, da je prijavio vrstu i broj životinja i izvršio obeležavanje i registraciju grla u Centralnu bazu podataka, izjavila je savetodavac za stočarstvo u Poljoprivredno stručnoj i savetodavnoj službi Prokuplja (PSS) Duška Petrović.

Premija za mleko isplaćuje se kvartalno. Da bi ostvario ovo pravo proizvođač mleka treba da ga preda pravnom licu ili preduzetniku koji se bavi preradom mleka.

-Trenutna premija za litar mleka je jedinstvena i iznosi sedam dinara. U narednom periodu očekuje se da će iznos premije zavisiti od kvaliteta mleka, kaže ona i naglašava da se zahtevi za dodelu premija podnose kvartalno.

Pravilnikom je predviđeno da korisniku, na namenski račun, bude isplaćena premija najkasnije u roku od tri dana od dana uplate sredstava pravnom licu ili preduzetniku kojima je isporučeno mleko.

Izvor: Grad Prokuplje

Podeli