Grad Prokuplje počinje izradu Plana razvoja za period od 2022. do 2028.

Grad Prokuplje je pristupio izradi Plana razvoja grada Prokuplja za period od 2022. do 2028. godine. Ovaj Plan predstavlja dugoročni dokument razvojnog planiranja, najvišeg obuhvata i najvišeg značaja za period od sedam godina, koji će usvojiti Skupština grada Prokuplja. Stručnu podršku pružaće stručni tim SKGO kao implementacioni partner u okviru projekta ,,Javne i privatne finansije za razvoj – obezbeđivanje održivih lokalnih zajednica unapređenjem planiranja lokalnog razvoja u Republici Srbiji“, koji se finansira iz bespovratnih sredstava slovačke razvojne pomoći (SlovakAid), a sprovodi posredstvom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj u Srbiji (UNDP).

Cilj izrade Plana je definisanje vizije razvoja grada Prokuplja, određivanje potencijalnih prednosti, razvojnih pravaca grada, odgovarajućih mera, zasnovanih na unapređenju kvaliteta života građana i podsticanju ubrzanog ekonomskog razvoja, težeći ka održivom, planskom i racionalnom korišćenju prirodnih resursa uz očuvanje prirodnog i kulturnog nasleđa, obezbeđenje socijalnog napretka i smanjenje siromaštva, pružanje kvalitetnog obrazovanja, zdravstvene zaštite, poštujući različitost i pružajući osnovna prava i jednake mogućnosti za sve – objasnila je načelnik Gradske uprave grada Prokuplja, Nevena Jović.

Načelnica Jović navodi da će na izradi Plana raditi Koordinacioni tim i tematske radne grupe, a stručne, administrativne i organizacione poslove za potrebe ove odluke obavljaće Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, koja radi u sastavu  Odeljenja za privredu i finansije Gradske uprave.

Kako bi se obezbedila javnost u radu i učešće svih relevantnih činioca, koji mogu da doprinesu kvalitetu Plana, tokom izrade plana organizovaće se radionice, konsultacije sa zainteresovanim stranama i uticajnim grupama, ,,okrugli stolovi“ i javne rasprave, na kojima će se usaglašavati predložena rešenja.

Plan razvoja grada Prokuplja za period od  2022. do 2028. godine biće završen do februara meseca 2022. godine.

Izvor: Grad Prokuplje

Podeli