Dozvoljen rad tržnih centara, kafića i uslužnih delatnosti vikendom do 20 sati

U skladu sa merama Vlade Republike Srbije i republičkog Kriznog štaba za suzbijanje infekcije virusom Covid-19, Krizni štab za praćenje stanja i preduzimanje mera na teritoriji grada Prokuplja na sednici održanoj danas 25.12.2020. godine, doneo je Odluku na osnovu koje se dozvoljava rad vikendom do 20 sati tržnim centrima, uslužnim delatnostima, kafićima i restoranima, uz poštovanje svih epidemioloških mera zaštite od širenja infekcije Covid-19.

Sve ostale, ranije donete mere protiv širenja pandemije virusa Covid-19, ostaju na snazi.

Kontrolu ove naredbe sprovodiće nadležne republičke i komunalna inspekcija Gradske uprave u Prokuplju.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i primenjuje se do 28.12.2020. godine.

Osim na internet sajtu Grada Prokuplja Odluka je objavljena na oglasnoj tabli Gradske uprave grada Prokuplja.

Izvor: Grad Prokuplje

Podeli