PRIJAVI PORODIČNO NASILJE! TELEFONI 0800 100 600 i 192

BESPLATNI BROJ POLICIJE ZA PRIJAVU NASILjA U PORODICI JE: 0800 100 600 i 192.

Međunarodni znak za pomoć u slučaju nasilјa u porodici

Ispružite šaku stavite palac u poziciju (kao na prvoj slici), zatim savijte ostala 4 prsta i pomerajte ih istovremeno na gore i dole.

Ukoliko primetite da neko koristi ovaj znak, reagujte jer je to znak za pomoć.

Brojevi telefona za prijavu nasilјa: 192 ili 0800 100 600.

Podeli