Pravi izbor insekticida za suzbijanje štetočina

Pšenice, ječam i druga strna žita se oskladište od sredine juna, a kukuruz od septembra meseca. Nekada su to skladišta izrađena po svim principima dobrog i uspešnog čuvanja žitarica, velika, betonska ili čelična sa elevatorima, sistemom ventilacije. U većini slučajeva poljoprivrednici skladište svoje žito na tavan, u koševe, u podrume, u priručne silose.

Pšenica, ilustracija, foto: Suraj Tripathi, pixabay.com
Pšenica, ilustracija, foto: Suraj Tripathi, pixabay.com

Bez obzira o kakvom se skladištu radi, opasnost od pojave i razvoja velikog broja štetnih insekata koji oštečuju zrno je veoma velika. Ona je naročito velika kada se žito skladišti u drvenim sladištima, u kojima se štetočine održavaju često i bez prisustva biljnog materijala, odnosno zrna žitarica.

U cilju očuvanja početne količine i kvalitet žita i obezbeđivanja optimalnih uslova skladištenja veoma je velika uloga ljudi, kako tokom izgradnje, tako i tokom održavanja skladišnih objekata. Neophodno je obezbbditi dobro sušenje i provetravanje koje uspešno može sprečiti pojavu i razvoj štetnih mikroroganizama, odnosno smanjiti opasnost od vrlo opasnih mikotoksina u hrani.

Ništa manje nije značajno i suzbijanje štetnih insekta, kako pre, tako i tokom unošenja žita u skaldište, ali i kasnije tokom čuvanja. Ipak, uvek je najvažnije reagovati preventivno, čišćenjem i tretiranjem skladišta insekticidima pre unošenja žita, kao i dezinsekcijom vreća koje će se koristiti.

Reagovati prevetivno

U skladištima, posebno onima izgrađenim od drveta, dakle na tavanu ili u čardaku, velika je verovatnoća održavanja štetočina. Kada nema žitarica, a posebno kada se skladište dugo koristi, a sada se žito često čuva veoma dugo, čekajući bolju cenu, broj štetnih insekata je veoma veliki.

Skladišta se obično pre unošenja novog žita isprazne i taj period do skladištenja novog žita je pravo vreme da se skladišta mehanički očiste, od ostataka stare robe i od prašine, pa da se potom pristupi primeni insekticida. U isto vreme, stare i prazne vreće, koje će se dalje koristiti, treba očistiti i pripremiti.

Pravi izbor insekticida

Insekticidi koji se koriste za tretiranje praznih skladišta pripadaju grupi kontaktnih preparata, uz uslov da imaju dobru isparljivost, kao bi parama delovali i na štetočine, posebni njihove larve koje su na skrivitim mestima. Ovim zahtevima odgovara insekicid Actellic 50 koji se vec godinama uspešno koristi za suzbijanje skladišnih štetočina., kao u velikim silosima, transportnim sredstvima, tako i u objektima za čuvanje žita u domaćinstvu.

Actellic 50 je u velikim sistemima za čuvanje žita obično primenjuje prskanjem žita na transposrtnoj traci prilikom unošenja u skladište, u količini od 8 ml preparata po 1 t robe. Na ovaj način se precizno dozira sredstvo i suzbijaju insekti koji se već eventulno nalaze na zrnu, kao i oni u skladištu zbog izuzetno dobre isparljivosti ovog preparata.

Pri čuvanju žita u skladištima u okviru domaćinstva veoma je važno da se zidovi, podovi i tavanice objekata pre unošenja žita isprskaju rastvorom preparata Actellic 50. Potrebna količina preparata je 75-150 ml uz upotrebu 5-20 l vode za 100 m2 površine. Manja količina preparata se primenjuje u slučaju čistih skladišta, izrađenih od čvrstog materijala, betona ili cigle, dok se veća količina preparata sa više vode primenjuje za skladišta od drveta.

Prazne vreće od jute, koje se najčešće koriste za skladištenje žita, mogu se tretirati insekticidom Actellic 50 tako što se postave na betonsku ili afaltnu podlugu, a potom se prskaju rastvorom preparata u količini kao pri tretiranju zidova praznog skladišta. Vreće se tretiraju sa obe strane, ali se radi ekonomičnoti svaka sledeće vreća može postaviti preko prethodno tretirane, pa će na taj način obe strene vreće biti isložene delovanju insekticida.

Podeli