Radni sastanak Migracije u funkciji održivog razvoja

U okviru Projekta „Migracije u funkciji održivog razvoja“ koji realizuje Ministarstvo turizma i omladine u podršku Međunarodne organizacije za migracije u svečanoj sali Gradske uprave u Prokuplju održan je radni sastanak kome su prisustvovali svi releventni učesnici u sprovođenju i realizaciji lokalne politike za mlade.

Foto: Grad Prokuplje
Foto: Grad Prokuplje

Sastanku su pored organizatora i predstavnika Kancelarije za omladinu i sport i lokalne samouprave u Prokuplju, prisustvovali i  predstavnici Saveta za mlade, Saveta za zapošljavanje, Saveta za migracije, zatim zdravstvenih ustanova i Centra za socijalni rad, kao i predstavni đačkih parlamenata, romskih udruženja, omladinskih organizacija i drugi.

-U šest gradova i opština širom Srbije održavamo ovakve sastanke sa ciljem da orjentišemo učesnike i sve zainteresovane strane u zajednici oko idealnih koraka u izradi planova strateške brige o mladima i lokalnih planova za mlade, kazao je Duško Krstić predavač na pomenutom projektu.

On je naglasio da su prioriteti Republike Srbije u omladinskoj politici  izrada strategije za mlade i zakona o mladima, rad na uspostavljanju omladinskih centara i uključivanje omladinskih udruženja u sve aktivnosti koje se odnose na mlade.

Takođe je dodao da će ishod svih tih radnih sastanaka biti jedan priručnik koji će koristiti jedinicama lokalne samouprave u procesu izrade Lokalnih planova za mlade.

-Sa druge strane orjentisaćemo se i na to, kako  tema migracije može da doprinese lokalnom ekonomskom razvoju, a ono što je čini mi se najvažnije, je da ljudima objasnimo da Zakon o planskom sistemu, koji je u međuvremenu usvojen, nije nikakava prepreka lokalnom strateškom planiranju, rekao je Krstić naglašavajući da je najvažnije da sistem bude otvoren i participativan i da što više ljudi oseti vlasništvo nad tim procesom i dokumentom, što bi trebalo da osigura njegovu izvesniju realizaciju.

-Gradske uprave donose kratkoročne Planove razvoja ali koliko god oni bili kratkoročni, sve se mnogo brže menja od tih planova, rekao je Dejan Kostadinović iz Kancelarije za omladinu, sport i fizičku kulturu Grada Prokuplja.

On je podsetio da je 2019. godine donet prvi Akcioni plan za mlade i u okviru njega još tada, aktivni Plan za migracije.

-Ovo je prilika da sada u saradnji sa Ministarstvom turizma i omladine Republike Srbije spojimo sve naše dosadašnje aktivnosti na tom planu i da probamo da damo odgovor na migracije mladih iz Prokuplja, kazao je Kostadinović.

Tajođe je dodao da su sa osvrtom na nedavni popis stanovništva, u topličkom kraju najizraženije migracije mladih iz sela u grad i u inostranstvo.

Pokušaćemo da sagledamo taj problem u celini i da našim istraživanjima pomognemo i doprinesemo u stvaranju i kreiranju što boljeg plana razvoja lokalne samouprave, rekao je Dejan Kostadinović.

Podeli