Raspisan konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada najboljim studentima

Grad Prokuplje, odnosno Komisija za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanje nadarenih učenika i studenata iz Prokuplja raspisala je konkurs za dodelu jednokratnih novčanih nagrada studentima.

Zgrada opštine Prokuplje, foto: Prokupačke vesti
Zgrada opštine Prokuplje, foto: Prokupačke vesti

Uslovi za dobijanje ove nagrade su da se studenti finansiraju iz budžeta Republike Srbije, da im prosečna ocena u toku proteklog školovanja iznosi 9 i više, da je student po prvi put upisan u narednu godinu studija školske 2020/21 godine, da ima prebivalište na teritoriji grada Prokuplja i da nije student prve godine studija.

Kako bi ostvario ovo pravo student treba da priloži uverenje o prosečnoj oceni tokom celog studiranja, uverenje o upisanoj godini ili apsolventskom stažu na teret budžeta Republike Srbije. Takođe uz zahtev sa potrebnim podacima studenata, potrebna je fotokopija lične karte i broj dinarskog računa na koji će se izvršiti uplata nagrade, ime banke i vlasnika računa.

Dokumenta se predaju u pisarnici Gradske uprave u Prokuplju sa naznakom „Za Komisiju za dodelu novčanih sredstava za podsticanje obrazovanja i usavršavanja nadarenih učenika i studenata u Gradu Prokuplju“.

Rok za podnošenje prijava je 19. novembar 2021. godine.

Imena nagrađenih studenata biće objavljena na oglasnoj tabli u zgradi Gradske uprave i na sajtu Grada Prokuplja.

Javni poziv

Zahtev

Izvor: Grad Prokuplje

Podeli