Prijava za uzimljavanje pčela podnosi se do kraja oktobra

Zakonska obaveza registrovanih pčelara je da dva puta godišnje, u aprili i oktobru, redovno prijave brojno stanje pčelinjih zajednica ovlašćenom obeležaču, odnosno veterinarskoj stanici, koja je obeležila košnice.

Ilustracija, pčele, foto: pixabay, autor: Worcestershire
Ilustracija, pčele, foto: pixabay, autor: Worcestershire

Za uzimljavanje pčela, pčelar je dužan da podnese prijavu do kraja oktobra. Ovlašćenom obeležaču pčelar, osim prijave, nosi i spisak svih brojeva košnica koje su spremne za zimu, kao i pločice sa brojevima rasformiranih košnica kako bi ih vratili obeleživaču, odnosno veterinaru u slučaju da je broj košnica manji od broja koji je tokom godine bio obeležen brojevima, izjavio je savetodavac za stočarstvo u Poljoprivredno stručnoj i savetodavnoj službi (PSSS) Prokuplja Ivan Petrović.

Prema njegovim rečima ako je broj košnica sada manji od broja koji je ranije obeležen onda treba navesti razlog smanjenja broja, kao što su spajanje slabijih zajednica sa jačim radi prezimljavanja, uginuća od bolesti, krađe košnica ili nekog drugog razloga.

Pčelari koji do 31. oktobra ne prijave broj pčelinjih društava za uzimljavanje mogu da izgube status aktivnog poljoprivrednog gazdinstva, a samim tim i pravo na subvencije koje će se dodeljivati tokom naredne godine.

Izvor: Grad Prokuplje

Podeli