Objavljen oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam raspisalo je Oglas za polaganje stručnog ispita za turističkog vodiča i turističkog pratioca.

Foto: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunijacije
Foto: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunijacije

Zainteresovani kandidati prijave za polaganje stručnog ispita mogu podneti od 13. do 20. oktobra 2022. godine.

Prijave za polaganje podnose se poštom isključivo putem Post-ekspres pošiljke na adresu: Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija, Sektor za turizam, Omladinskih brigada br. 1, 11070 Novi Beograd, ili se mogu predati na pisarnici ministarstva na istoj adresi.“

Dokumentacija je na linku: https://mtt.gov.rs/vest/sr/37707/objavljen-oglas-za-polaganje-strucnog-ispita-za-turistickog-vodica-i-turistickog-pratioca.php

Podeli