Maloprodajna cena hleba od brašna T-500 ograničena na 53,50 dinara

Ministarstvo trgovine, turizma i telekomunikacija saopštilo je da je Uredbom o obaveznoj proizvodnji i prometu hleba od brašna „T-500“, koju je danas donela Vlada Srbije u cilju dalje zaštite životnog standarda stanovništva, ograničena maloprodajna cena hleba od brašna T-500 na 53,50 dinara, dok je maksimalna proizvođačka cena ograničena na 45,88 dinara.

Hleb, autor: Jill Wellington, pixabay.com
Hleb, autor: Jill Wellington, pixabay.com

Takođe, Uredbom je ograničena i najviša ukupna stopa marže, obračunata na neto fakturnu cenu za sve ostale vrste hleba, umanjenu za rabate i popuste, a iznosi maksimalno 40 odsto.

Ova uredba stupa na snagu narednog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku Republike Srbije, a primenjuje se od 9. avgusta i važiće 30 dana.

Podeli