Proslava Svetog Luke: Zaštitnika lekara i ikona

Danas je Sveti Luka, dan posvećen prazniku svetog apostola i jevanđeliste Luke, koji je posebno značajan za mnoge pravoslavce u Srbiji, jer ga obeležavaju kao svoju krsnu slavu.

Sveti Luka
Sveti Luka

Sveti Luka se smatra zaštitnikom lekara i medicinskih radnika, a takođe i obrazovnih ustanova. Akademija Srpske pravoslavne crkve za umetnost i konzervaciju takođe slavi ovog svetitelja. Pored toga, Sveti Luka je poštovan kao zaštitnik medicine, farmacije, bolnica, apoteka, farmaceuta i bolesnika.

Jevanđelista Luka, prema predanju, bio je lekar i prijatelj apostola Pavla. Iako je bio Grk, rodom iz Antiohije, a poticao je iz neznabožačke porodice, postao je istaknuti član rane hrišćanske zajednice. Smatra se da je upravo on prvi naslikao ikone Isusa Hrista, Bogorodice i apostola Petra i Pavla, koje su kasnije bile uzor svim ikonama. Zbog toga se Sveti Luka smatra osnivačem hrišćanskog ikonopisa.

Poznat po svojoj vernosti i službi, pratio je apostola Pavla na njegovim misionarskim putovanjima i propovedao je Jevanđelje po različitim zemljama. Smatra se da je Sveti Luka umro mučeničkom smrću, obešen o granu masline u gradu Tebi Beotijskoj.

Sveti Luka je napisao treće jevanđelje po redu u Novom zavetu, Sveto Jevanđelje po Luki, kao i Dela apostolska. Njegovo delo i doprinos hrišćanskoj veri ostaju neprocenjivi.

Danas se setimo i poštujemo život i delo Svetog Luke, zaštitnika lekara i ikona, dok slavimo ovaj praznik.

Podeli