Digitalizacija za kvalitetniju i efikasniju zdravstvenu zaštitu

Vlada Republike Srbije saopštila je da će, zahvaljujući Programu digitalizacije u zdravstvenom sistemu Republike Srbije za period od 2022. do 2026. godine, koji je usvojila na predlog Ministarstva zdravlja, uputi, recepti, bolovanja, zakazivanje pregleda, laboratorijskih analiza i radiološke dijagnostike, kao i sve druge zdravstvene usluge, biti u naredne četiri godine u potpunosti dostupni na klik građanima Srbije.

Vlada Srbije, foto: Google
Vlada Srbije, foto: Google

Program predviđa sveobuhvatnu digitalizaciju procedura i umrežavanje ustanova u državnom, vojnom i privatnom zdravstvu u jedan sistem, kroz dalji razvoj Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema (IZIS).

Svaki pacijent imaće jedinstveni elektronski zdravstveni karton, sa svim ličnim zdravstvenim podacima, u koji će uvid imati lekari koje posećuju, što će ubrzati put kroz zdravstveni sistem, unaprediti rezultate lečenja, smanjiti liste čekanja, nepotrebno ponavljanje analiza i vraćanje kod lekara opšte prakse po nove upute.

Program predstavlja naredni korak u ispunjavanju prioriteta Vlade Srbije koji se odnose na digitalizaciju zdravstvenog sistema u cilju kvalitetnije, efikasnije i dostupnije zdravstvene zaštite.

Sa istim ciljem, uspostavljen je portal eZdravlje, a u narednom periodu biće obučeno i 100.000 zdravstvenih radnika za pružanje elektronskih usluga.

Među više od 20 elektronskih servisa koje će razvijati Ministarstvo zdravlja kao nosilac programa i druge institucije, nalaze se eUput, eBolovanje, kao i elektronsko praćenje izdavanja recepata i potrošnje lekova, imunizacije, preležanih bolesti, nalazi, izveštaji i otpusne liste, razmena informacija među institucijama o rođenim i umrlim osobama, baze podataka o laboratorijskim analizama, radiološkim snimcima i genetskim informacijama.

Uspešnom dijagnostifikovanju i lečenju doprineće obrada i analitika velike količine informacija uz podršku veštačke inteligencije.

Jedan od stubova programa biće uspostavljanje pouzdane IT infrastrukture koja će osigurati bezbednost podataka pacijenata, kao i standardizacija velikog broja prikupljenih podataka kako bi mogli da se koriste za istraživanje i razvoj na univerzitetima i u privredi, u cilju daljeg unapređenja zdravstva.

Informisanje građana o prednostima elektronskih usluga biće ključno za široku upotrebu novih tehnologija i ostvarivanje velikih ušteda.

Cilj je da se doktorima specijalistima omogući da izdaju upute za dalje lečenje, čime bi broj nepotrebnih vraćanja pacijenata kod lekara opšte prakse bio smanjen za gotovo 10 miliona godišnje, odnosno sedam dnevno po lekaru.

Takođe, većim korišćenjem telemedicine, svaki lekar bi tokom godine smanjio broj pregleda u ordinacijama za 1.100, što bi značajno rasteretilo sistem, smanjilo gužve i učinilo zaštitu dostupnijom.

U razvoju ovog programa učestvovalo je više od 60 stručnjaka u okviru Radne grupe Koordinacionog tela za digitalizaciju u zdravstvenom sistemu Republike Srbije, Kabinet predsednice Vlade Srbije, Ministarstvo zdravlja, Ministarstavo odbrane i Ministarstvo finansija, Kancelarije za informacione tehnologije i elektronsku upravu, RSJP, Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje (RFZO).

Takođe, učestvovali su i stručnjaci Instituta za javno zdravlje „Dr Milan Jovanović Batut“, ALIMS-a, brojne komore zaposlenih i ustanova u zdravstvenom sistemu, udruženja pacijenata, NALED-a i drugih poslovnih udruženja.

Izradu Programa i pratećeg akcionog plana podržali su Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP) i projekat CHISU, finansiran od USAID-a.

Izvor: Vlada Srbije

Podeli