Nove mere o radnom vremenu maloprodajnih objekata

Prema odlukama i preporukama nadležnih republičkih organa i kriznih štabova, koje je osnovala Vlada Republike Srbije, rad maloprodajnih objekata biće organizovan po sledećem principu.

Radno vreme sa potrošačima u maloprodajnim objektima, tokom trajanja vanrednog stanja, biće od ponedeljka do petka od 7 do 15 časova, a subotom, za građane starije od 65 godina od 4 do 7, a za ostale građane od 8 do 12 časova. Nedelja će biti neradan dan.
Što se tiče trgovaca, rad logističkih centara i snabdevanje objekata, može da se obavlja celodnevno, u skladu sa procedurama koje definišu kretanje lica i posebne radne naloge za zaposlena lica. Trgovac može, u skladu sa gore navedenom preporukom da samostalno odredi radno vreme u navedenim vremenskim intervalima.

Broj potrošača u maloprodajnim objektima, može biti jedan potrošač na deset kvadratnih metara, uz poštovanje opštih mera prevencije i fizičke udaljenosti potrošača, u skladu sa Obaveštenjem objavljenim na internet prezentaciji Vlade Republike Srbije 21. marta 2020. godine.

Izvor: Grad Prokuplje

Podeli